top of page

קורס דיגיטלי - למצוא את שאהבה נפשי

חמישה מפגשים

אורך הקורס: 

משך מפגש:

כשעה ורבע

קהל היעד:

לנשים המבקשות למצוא אהבה וזוגיות

מפגש 1- בי אדוני -מתודעה של קורבן לתודעה של יוצרת מציאות

מפגש 2- חקירת אמונות בתת המודע על גברים, זוגיות ועל עצמי.  

מפגש 3- תעתועי תת המודע והרגשות שמונעים מאיתנו אהבה.

מפגש 4- חוק המשיכה וכיצד לזמן את הנשמה התאומה. 

מפגש 5- אהבה עצמית ויצירת המציאות הרצויה

פירוט מפגשים:

מפגש: 30 ₪. קורס מלא: 150 ₪

מחיר קורס מוקלט בהתקדמות אישית:

מפגש: 75 ₪. קורס מלא: 375 ₪

מחיר קורס בצפייה פעילה בהנחיית רויטל:

bottom of page