top of page

ספר זה נכתב באהבה ובנדיבות,
תרומתי הצנועה להגברת האהבה והאחדות בעולם.
שליחות חיי היא לגעת בלבבותיהם ובחייהם של אנשים רבים,
עם מסר האמונה והתקווה לעולם טוב יותר.

לבחירתכם מארזים במחירי השקה לזמן מוגבל 

Cohenricalogo text-01.png
bottom of page