top of page

קורס ואל אישך תשוקתך

שמונה מפגשים

אורך הקורס: 

משך מפגש:

כשעה

קהל היעד:

לנשים נשואות המבקשות לשפר את הזוגיות שלהן

החלק הראשון עוסק בהערכה עצמית ואהבה עצמית והחלק השני מוקדש לתשוקה מינית

 

מפגש 1- בי אדוני -בחירת נתיב חדש בזוגיות שלי

מפגש 2- ניקוי טינה וכעס כלפי בן הזוג

מפגש 3- חקירת העבר המשפחתי והאישי וגילוי אמונות בתת המודע

מפגש 4- זיהוי מקור הקונפלקטים הקבועים ("הגרעין") בזוגיות 

מפגש 5- זיהוי הילדה הפנימית והילד הפנימי שמולי

מפגש 6- פיתוח הקשבה אמפתית לצרכים המיניים שלי ושל בן זוגי 

מפגש 7- סינכרון מיני וטיהור חדר המיטות ממאבקים

מפגש 8- הגדלת החשק המיני וחיבור מתוך תשוקה לאישך

פירוט מפגשים:

 מפגש מוקלט: 30 ₪. קורס מלא: 240 ₪

מחיר קורס מוקלט בהתקדמות אישית:

מפגש: 75 ₪. קורס מלא: 600 ₪

מחיר קורס בצפייה פעילה בהנחיית רויטל:

bottom of page