top of page

קורס כסף זה עניין רוחני

עשרה מפגשים

אורך הקורס:

משך מפגש:

כשעה

קהל היעד:

לגברים ונשים המבקשים יותר שפע וכסף בחייהם ומעונינים לשפר את מערכת היחסים עם הכסף שלהם

שיעור ראשון לצפייה בחינם!  להורדה

מפגש 1- מתודעה של קורבן לתודעה של יצירת מציאות

מפגש 2- חקירת אמונות על כסף בתת־המודע 

מפגש 3- שחרור טינה וריפוי טראומות של כסף

מפגש 4- זימון כסף באמצעות חוקי היקום 

מפגש 5- קפיצה קוונטית ויצירת מציאות.

מפגש 6- תקרת הזכוכית האישית שמונעת קבלה של כסף 

מפגש 7- ההבדל במחשבה ובפעולה של  עניים לעומת אנשים לעשירים

מפגש 8- יצירת כסף בקלות ולא מתוך קושי 

מפגש 9- תודעת חסר לעומת תודעת שפע 

מפגש 10- חיזוק האמונה בעצמך וביקום, עשיית כסף מתוך שמחה והגדלת הערך והביטחון העצמי.

פירוט מפגשים:

מפגש מוקלט: 30 ₪. הקורס המלא: 270 ₪ במקום 300 ₪

מחיר קורס מוקלט בהתקדמות אישית:

מפגש: 75 ₪. הקורס המלא: 675 ₪ במקום 750 ₪

מחיר קורס בצפייה פעילה בהנחיית רויטל:

bottom of page