top of page

קורס הורות רוחנית

שבעה מפגשים

אורך הקורס: 

משך מפגש:

כשעה

קהל היעד:

להורים המבקשים לחוות מערכת יחסים עם ילדיהם המושתת על כבוד, אהבה וחמלה. חיזוק הביטחון העצמי אצל הילדים.

מפגש 1-הודייה ככלי להעצמת הילד והמשפחה

מפגש 2- חיזוק הסמכות ההורית

מפגש 3- איך לגדל ילדים שמחים עם ביטחון עצמי

מפגש 4- איך לגדל כל ילד באופן שונה אך שווה

מפגש 5- ריפוי חרדות אצל ילדים  

מפגש 6- גבולות מתוך קירבה

מפגש 7- מיקום הילד במשפחה וההשפעה על אישיותו

פירוט מפגשים:

 מפגש: 30 ₪. קורס מלא: 210 ₪

מחיר קורס מוקלט בהתקדמות אישית:

מפגש: 75 ₪. קורס מלא: 525 ₪

מחיר קורס בצפייה פעילה בהנחיית רויטל:

bottom of page