top of page

 קורס תטא הילינג - מתקדם

שלושה ימים מלאים

אורך הקורס: 

שעות מפגש:

9:00 עד 16:00

מטרת הקורס:

העמקת הידע ובעקרונות השיטה. מיועד רק למסיימי קורס יסוד.

בקורס נתרכז במערכות יחסים ויצירת הרמוניה עם בן הזוג, ילדים ומשפחה מורחבת. נתמקד בתחושת שייכות במשפחת המוצא שלי

נלמד הטמעות חדשות- נלמד מידות מדויקות לדוג' - ההבדל בין שחצנות לצניעות ואיך זה ענווה .

נלמד על ריפוי עוברי לעצמנו ולילדנו - נטפל בתהליך ההריון שלנו כעובריות (מרתק!!) .

נטפל בשני נושאים מהותיים לכל אחת שלא מצליחה בהם לאורך הדרך- כסף, מימוש עצמי, ירידה במשקל, הרמוניה בבית ועוד.

הקורס הזה הוא קורס פותח לבבות ,יחבר אותנו עוד לעצמנו.

בסיום הקורס קבלת תעודת מטפל מוסמכת מבית הספר Think שבארה"ב

1880 ₪

מחיר:

bottom of page